• Op basis van een analyse van de huidige situatie bekijken we welke opportuniteiten er zijn om de mobiliteitssituatie te optimaliseren. We werken een actieplan uit dat haalbaar is voor uw organisatie en dat tot aantoonbare resultaten leidt. Voor een bedrijf, een evenement, een publiekslocatie of een stad/gemeente, wij zorgen voor een mobiliteitsplan op maat.
 • Op basis van het actieplan kan u aan de slag. Wij geven u de nodige input om zelf het mobiliteitsplan te implementeren. Als u zich bij de uitvoering wil laten bijstaan door onze experten, kan dat uiteraard ook (zie uitvoering).
 • Voor mobiliteitsstudies zoals een bereikbaarheidsonderzoek, een MOBER of een parkeeronderzoek kunt u eveneens bij ons terecht.
 • Ook voor bepaalde specifieke aspecten kunnen we u ondersteunen: een signalisatieplan, een parkingplan, multimodale bereikbaarheidsinformatie, …
 • We evalueren uw mobiliteitsaanpak en bekijken samen hoe de ROI kan geoptimaliseerd worden.

Voorbeelden:

Bedrijven:

 • U wil als bedrijf een gestructureerd mobiliteitsplan opmaken? Via een gericht bedrijfsvervoerplan (of een mobiscan) werken wij een actieplan op maat uit. Indien nodig koppelen wij dat aan een werknemersenquête. De resultaten kunnen ook geïntegreerd worden in een pendelfondsdossier, de federale diagnostiek, …
 • U heeft een nieuwe locatie op het oog voor uw bedrijf of u wil uitbreiden en moet daarbij aantonen wat de mobiliteitsimpact zal zijn? Wij voeren voor u een mobiliteitstoets of MOBER uit.
 • U wil dat het verkeer op uw bedrijfsterrein veilig verloopt? Wij werken een signalisatieplan uit.

Events/vrije tijd:

 • U wil dat uw event op een vlotte manier bereikbaar is? Wij werken voor u een signalisatieplan, parkingplan en multimodale bereikbaarheidsinformatie uit., …
 • U wil een mobiliteitsaudit uitvoeren voor uw eventlocatie? Op basis van een terreinbezoek en analyse van de huidige mobiliteitssituatie werken wij een concreet plan uit om de mobiliteit naar uw locatie te verduurzamen en de verkeersveiligheid rondom uw locatie te verbeteren.

Overheden:

 • U wil als stad/gemeente nagaan hoeveel doorgaand verkeer er door uw centrum rijdt of u wil weten wat de bezettingsgraad van uw parkings is? Wij voeren verkeerstellingen en parkeeronderzoek voor u uit.
 • U wil bereikbaarheidsinformatie uitwerken voor een aantal bestemmingen op uw grondgebied (vb. sporthal, bibliotheek, recreatiedomein, …)? Wij werken multimodale en duidelijk leesbare informatie uit op maat van de doelgroep.

Abonneer op onze nieuwsbrief

We houden u enkele keren per jaar op de hoogte van onze updates en ons aanbod. U kunt op elk moment opnieuw uitschrijven.