Evenementen

Evenementen veroorzaken specifieke verkeerssituaties. Er komen heel wat bezoekers op af, er zijn grote pieken bij aankomst en vertrek... Dit vraagt extra maatregelen om uw evenement goed bereikbaar te maken voor uw bezoekers, gasten, leveranciers, …

Door het verkeer naar uw evenement in goede banen te leiden, maakt u bovendien actief werk van een kleinere impact op de omgeving en minder overlast voor de omwonenden. U creëert zo een groter draagvlak voor uw evenement.

Omdat elk evenement uniek is, werken we elke keer een mobiliteitsaanpak op maat uit. Het doelpubliek, het aantal bezoekers, het tijdstip, de locatie, de partners ... het zijn maar enkele factoren die de mobiliteitsaanpak mee bepalen. Soms volstaat een signalisatieplan of het bijsturen van het circulatieplan. In andere gevallen zijn pendelbussen een goede oplossing, of misschien zoekt u een totaalaanpak? We gaan na hoe we u kunnen helpen en stellen een aanbod op maat voor.

Overheden

Scelta Mobility biedt een oplossing op maat voor het brede spectrum aan overheidsopdrachten. We maken mobiliteitseffectenrapporten (MOBER) en mobiscans, stellen signalisatie- en circulatieplannen op, zorgen voor beleidsvoorbereidend werk, begeleiden participatieprocessen, ... Alle schaalniveaus kunnen aan bod komen: van een kruispunttelling in een gemeente, over een mobiliteitsopleiding aan Vlaamse beleidsmedewerkers, tot onderzoek naar mobiliteitsmanagement op Europees niveau. Creativiteit, duurzaamheid en samenwerking vormen de rode draad in onze aanpak.

Toerisme en vrije tijd

Scelta Mobility biedt een oplossing op maat voor het brede spectrum aan overheidsopdrachten. We maken mobiliteitseffectenrapporten (MOBER) en mobiscans, stellen signalisatie- en circulatieplannen op, zorgen voor beleidsvoorbereidend werk, begeleiden participatieprocessen, ... Alle schaalniveaus kunnen aan bod komen: van een kruispunttelling in een gemeente, over een mobiliteitsopleiding aan Vlaamse beleidsmedewerkers, tot onderzoek naar mobiliteitsmanagement op Europees niveau. Creativiteit, duurzaamheid en samenwerking vormen de rode draad in onze aanpak.

Bedrijven

Een goede bereikbaarheid is een belangrijke economische parameter voor uw bedrijf. Het maakt het bedrijf aantrekkelijk voor uw personeel en het zorgt voor een vlotte toegankelijkheid voor leveranciers, bezoekers, …

Wilt u onderzoeken hoe u de mobiliteit van uw werknemers op een meer flexibele manier kan organiseren (bv. via een mobiliteitsbudget)? Heeft u een MOBER of een mobiliteitstoets nodig voor een nieuwe vestiging of wil u een bedrijfsvervoerplan? Wil u het mobiliteitsbeleid binnen uw organisatie verduurzamen aan de hand van bewustmakingscampagnes, workshops of via sturende maatregelen? Gaat u verhuizen of wil u de bewegwijzering naar uw bedrijf verbeteren? Scelta Mobility biedt op al uw mobiliteitsvragen een gepast antwoord. We analyseren steeds grondig uw beginsituatie en werken samen met u een duurzame en haalbare aanpak uit. We maken een scherpe analyse, stellen een actieplan op met innovatieve en haalbare oplossingen en coördineren de uitvoering van de maatregelen. We zorgen van begin tot eind voor een aanpak op maat van uw bedrijf.