• We maken een grondige analyse van de situatie en leveren wetenschappelijk onderbouwde mobiliteitsstudies. We zijn een onafhankelijk mobiliteitsbureau. Kwaliteit en een open, onafhankelijke en kritische blik dragen we hoog in het vaandel.
 • We bekijken welke opportuniteiten er zijn om de mobiliteitssituatie te optimaliseren. Daarbij gaan we verder dan de theoretische studie. We werken een haalbaar actieplan uit dat tot aantoonbare resultaten leidt. 
 • Op basis van het actieplan kan u aan de slag. Wij geven u de nodige input om zelf het mobiliteitsplan te implementeren. Als u zich bij de uitvoering wil laten bijstaan door onze experten, kan dat uiteraard ook (zie uitvoering).
 • Voor mobiliteitsstudies zoals een bereikbaarheidsonderzoek, een MOBER of een parkeeronderzoek,... kunt u eveneens bij ons terecht.
 • Ook voor bepaalde specifieke aspecten kunnen we u ondersteunen: een signalisatieplan, een parkingplan, multimodale bereikbaarheidsinformatie, …
 • We evalueren uw mobiliteitsaanpak en bekijken samen hoe de ROI kan geoptimaliseerd worden.

Voorbeelden:

Bedrijven:

 • U wil als bedrijf een gestructureerd mobiliteitsplan opmaken? We stellen voor u een bedrijfsvervoerplan met een actieplan op maat uit.
 • De resultaten kunnen geïntegreerd worden in een pendelfondsdossier, de federale diagnostiek, subsidieaanvraag…
 • U heeft een nieuwe locatie op het oog voor uw bedrijf of u wil uitbreiden en moet daarbij aantonen wat de mobiliteitsimpact zal zijn? Wij voeren voor u een mobiliteitstoets of MOBER uit.
 • U wil dat het verkeer op uw bedrijfsterrein veilig verloopt? Wij adviseren u inzake verkeersveiligheid, signalisatie, communicatie...

Evenementen, toerisme en vrije tijd:

 • U wil dat uw event op een vlotte manier bereikbaar is? Wij werken voor u een signalisatieplan, parkingplan en multimodale bereikbaarheidsinformatie uit., …
 • U heeft een mobiliteitsdossier nodig voor uw omgevingsvergunning? Wij zorgen voor de nodige data en werken een aanpak op maat uit.
 • U wil een mobiliteitsaudit uitvoeren voor uw eventlocatie? Op basis van een terreinbezoek en analyse van de huidige mobiliteitssituatie werken wij een concreet plan uit om de mobiliteit naar uw locatie te verduurzamen en de verkeersveiligheid rondom uw locatie te verbeteren.
 • U wil specifieke mobiliteitsdiensten aanbieden naar of vanuit een toeristische bestemming, uw locatie beter bereikbaar maken of mobiliteitsoplossingen integreren in uw dienstenaanbod?

Overheden:

 • U wil als stad/gemeente nagaan hoeveel doorgaand verkeer er door uw centrum rijdt of u wil weten wat de bezettingsgraad van uw parkings is? Wij voeren verkeerstellingen en parkeeronderzoek voor u uit.
 • U wil bereikbaarheidsinformatie uitwerken voor een aantal bestemmingen op uw grondgebied (vb. sporthal, bibliotheek, recreatiedomein, …)? Wij werken multimodale en duidelijk leesbare informatie uit op maat van de doelgroep.
 • Integratie van wegenwerken, nieuwe verkeerssituaties e.d. in routeplanners en online tools. 
 • Algemene mobiliteitsstudies en mobiliteitsplannen voor gemeenten, overheden...

Abonneer op onze nieuwsbrief

We houden u enkele keren per jaar op de hoogte van onze updates en ons aanbod. U kunt op elk moment opnieuw uitschrijven.