Bedrijven

Een goede bereikbaarheid is een belangrijke economische parameter voor uw bedrijf. Het maakt het bedrijf aantrekkelijk voor uw personeel en het zorgt voor een vlotte toegankelijkheid voor leveranciers of bezoekers. Wilt u onderzoeken hoe u de mobiliteit van uw werknemers op een meer flexibele manier kan organiseren? Heeft u een MOBER of mobiliteitstoets nodig voor een nieuwe vestiging of wil u een bedrijfsvervoerplan? Gaat u verhuizen of wil u de bewegwijzering naar uw bedrijf verbeteren?

Scelta Mobility biedt op al uw mobiliteitsvragen een gepast antwoord. We analyseren steeds grondig uw beginsituatie en werken samen met u een duurzame en haalbare aanpak uit. We maken een scherpe analyse, stellen een actieplan op met innovatieve en haalbare oplossingen en coördineren de uitvoering van de maatregelen. We zorgen van begin tot eind voor een aanpak op maat van uw bedrijf.

Overheden

Scelta Mobility biedt een oplossing op maat voor het brede spectrum aan opdrachten voor overheden. We maken mobiliteitseffectenrapporten (MOBER's) en mobiscans, begeleiden participatieprocessen voor inwoners, stellen signalisatie- en circulatieplannen op en zorgen voor beleidsvoorbereidend werk. Alle schaalniveaus kunnen hierbij aan bod komen:  een kruispunttelling in een gemeente, een mobiliteitsopleiding aan Vlaamse beleidsmedewerkers tot onderzoek naar mobiliteitsmanagement op Europees niveau. Creativiteit, duurzaamheid en samenwerking vormen de rode draad in onze aanpak.

Evenementen

Evenementen veroorzaken specifieke verkeerssituaties. Er komen heel wat bezoekers op af, er zijn grote pieken bij aankomst en vertrek. Dit vraagt extra maatregelen om uw evenement goed bereikbaar te maken voor uw bezoekers, gasten en leveranciers. Door het verkeer naar uw evenement in goede banen te leiden, maakt u bovendien actief werk van een kleinere impact op de omgeving en minder overlast voor de omwonenden. U creëert zo een groter draagvlak voor uw evenement.

Omdat elk evenement uniek is, werken we elke keer een mobiliteitsaanpak op maat uit. Het doelpubliek, het aantal bezoekers, het tijdstip, de locatie of de partners zijn maar enkele factoren die de mobiliteitsaanpak mee bepalen. Soms volstaat een signalisatieplan of het bijsturen van het circulatieplan. In andere gevallen zijn pendelbussen een goede oplossing, of misschien zoekt u een totaalaanpak? We gaan na hoe we u kunnen helpen en stellen een aanbod op maat voor.

Recreatie

Toeristisch en vrije tijdsverkeer zijn atypisch en laten zich moeilijk in vakjes duwen. Onze vrije tijd wordt immers niet geregeld door werkuren of een prikklok. Verplaatsingen in onze vrije tijd verlopen meer diffuus. Toch merken we ook hier vaak enorme pieken bij aankomst en vertrek. Voor stadions, concertzalen, recreatiedomeinen, pretparken, beurslocaties en andere publiekslocaties zijn dan ook atypische maatregelen nodig.

Scelta Mobility zorgt voor een aanpak op maat van uw locatie waarin permanente en tijdelijke oplossingen hand in hand gaan. We tillen de bereikbaarheid van uw site naar een hoger niveau en beperken bovendien de hinder voor omwonenden. Samen met u zoeken we naar haalbare en duurzame oplossingen.