• Voor het uitwerken van uw bedrijfsvervoerplan begeleiden we u waar u het wenst: uitwerken van communicatie, opstellen van reglementen, contacten met mogelijke aanbieders, administratieve aspecten, monitoring, …
 • Voor uw evenementen begeleiden we u bij de concrete uitwerking vooraf (aanvraag vergunningen, overleg met partners, aanvraag offertes, …) en kunnen we ook zorgen voor een mobiliteitscoördinator tijdens het event.
 • U wil gegevens verzamelen met het oog op een goede monitoring en evaluatie? Wij helpen u met inzet van telsystemen of het opstellen en uitvoeren van enquêtes.
 • Onze ervaring en de samenwerking met diverse partners, zorgen ervoor dat we deze diensten aan interessante voorwaarden kunnen aanbieden. 
 • We begeleiden u in gesprekken met buurtbewoners, gemeente of andere partners. Of nemen deze taak op ons.
 • We besteden ook de nodige aandacht aan evaluatie. Na de realisatie van de mobiliteitsmaatregelen bezorgen we u een evaluatie met aanbevelingen voor de toekomst.

Voorbeelden:

Bedrijven:

 • U wil bedrijfsfietsen ter beschikking stellen van uw werknemers? Wij begeleiden u in het hele proces: uitwerken van kostenplaatje (incl. fiscale aspecten), contacten met aanbieders, opstellen van een bicycle policy, communicatie naar werknemers, …
 • U wil uw verplaatsingsvergoedingen optimaliseren? Wij bekijken samen met u wat op dit vlak mogelijk is, rekening houdend met de (para)fiscale regelgeving, en werken een aantal concrete voorstellen uit.

Events/vrije tijd:

 • U wil ondersteuning op het terrein bij de uitwerking van uw event? Wij zorgen bv. voor de organisatie van shuttles, een mobiliteitscoördinator ter plaatse, parkingstewards, signalisatie, verkeersmonitoring, ... 
 • U beschikt niet over gegevens i.v.m. het gebruik van vervoerswijzen of herkomst van uw bezoekers? Wij voeren nodige tellingen uit (vb. aan fietsenstallingen, op bus en/of trein, op de verschillende parkings, …) of nemen bezoekersenquêtes af en verwerken de gegevens daarvan.

Overheden:

 • U wil in dialoog gaan met inwoners of andere stakeholders om draagvlak te creëren voor bepaalde maatregelen? Wij begeleiden u van a tot z bij dit participatieproces.
 • U wil nagaan hoe u een schoolomgeving veiliger kan maken? Wij doen op basis van een terreinonderzoek en overleg met de betrokken school een aantal voorstellen. 

Abonneer op onze nieuwsbrief

We houden u enkele keren per jaar op de hoogte van onze updates en ons aanbod. U kunt op elk moment opnieuw uitschrijven.