• We begeleiden onze klanten bij de implementatie van een mobiliteitsaanpak.
 • We stellen een mobiliteitscoördinator ter beschikking of leiden een mobiliteitscoördinator op binnen uw organisatie. 
 • We begeleiden u bij het creëren van een draagvlak voor uw project: communicatie, participatietrajecten, overleg met overheden en decision makers.
 • We helpen u bij het vinden van fincanciering, subsidiedossiers opmaken
 • We brengen u in contact met de juiste partners, leveranciers en instellingen die een meerwaarde kunnen bieden voor uw mobiliteitsaanpak. We geven hierin onafhankelijk advies en zijn niet gebonden aan specifieke leveranciers of tools. 
 • We verzamelen data en analyseren de resultaten zodat we tijdig kunnen bijsturen. Dit garandeert een resultaatgerichte aanpak.  

Voorbeelden:

Bedrijven:

 • U wil bedrijfsfietsen ter beschikking stellen van uw werknemers? Wij begeleiden u in het hele proces: uitwerken van kostenplaatje (incl. fiscale aspecten), contacten met aanbieders, opstellen van een bicycle policy, communicatie naar werknemers, …
 • U wil uw verplaatsingsvergoedingen optimaliseren? Wij bekijken samen met u wat op dit vlak mogelijk is, rekening houdend met de (para)fiscale regelgeving, en werken een aantal concrete voorstellen uit.
 • U heeft een bedrijfsvervoerplan, maar de resultaten laten op zich wachten of blijven onder de verwachtingen? We bekijken wat de mogelijkheden zijn, gaan op zoek naar quick wins en maken een realistisch actieplan op, begeleiden u in het overleg met vakbonden, overheden, aanbieders van vervoersdiensten en andere partners. 

Evenementen, toerisme en vrije tijd:

 • U wil ondersteuning op het terrein bij de uitwerking van uw event? Wij zorgen voor een mobiliteitscoördinator ter plaatse, stewards, shuttlediensten, communicatie, integratie in navigatietoepassingen, signalisatie, verkeersmonitoring, ... 
 • U heeft gegevens nodig i.v.m. het verplaatsingsgedrag of de herkomst van uw bezoekers? Wij verzamelen de data, zorgen voor een grondige analyse en bekijken wat het groeipotentieel is of in welke richting u verder kunt evolueren.

Overheden:

 • U wil in dialoog gaan met inwoners of andere stakeholders om draagvlak te creëren voor bepaalde maatregelen? Wij begeleiden u van a tot z bij dit participatieproces.
 • U wil nagaan hoe u een schoolomgeving veiliger kan maken? Wij doen op basis van een terreinonderzoek en overleg met de betrokken school een aantal voorstellen. 
 • U wil uw mobiliteitsplan omzetten in de praktijk en zoekt daarbij ondersteuning? Wij helpen u graag. 

Abonneer op onze nieuwsbrief

We houden u enkele keren per jaar op de hoogte van onze updates en ons aanbod. U kunt op elk moment opnieuw uitschrijven.