Scelta is Italiaans voor keuze en verwoordt perfect onze filosofie. Mobiliteit draait om keuzes maken. Waar ga ik heen? Hoe ga ik erheen? Wanneer ga ik erheen? Met wie ga ik erheen? Welke route kies ik? Elk van deze fasen in het keuzeproces biedt mogelijkheden om in te grijpen in het verplaatsingsgedrag.

Scelta Mobility is een mobiliteitsbureau met een brede waaier aan diensten voor bedrijven, overheden en recreatieve bestemmingen. Ons team bestaat uit een groep deskundigen met een diverse achtergrond en een rijke ervaring. Door de diversiteit in het team kunnen we een multidisciplinaire aanpak bieden en hebben we een brede kijk op mobiliteit. Het geëngageerde en dynamische team staat voor een gedreven inzet en een grote betrokkenheid bij elk van onze projecten. We gaan voor een persoonlijke aanpak en nemen u graag de zorgen om de mobiliteit van uw werknemers, bezoekers, inwoners... uit handen.

 
 

Bart Busschaert (mobiliteitsexpert/zaakvoerder)

Bart kreeg eind jaren 90 voor het eerst mobiliteit in zijn takenpakket als verantwoordelijke voor de collectieve sociale voorzieningen op een hogeschool. Van 2002 tot 2007 werkte Bart als projectmanager autodelen voor Taxistop. Autodelen stond in België toen nog in de kinderschoenen. 

Van 2007 tot 2012 werkte hij in een studiebureau als mobiliteitsexpert. Hij coördineerde o.a. de minder hinderwerking bij wegenwerken. Hij was betrokken bij het opmaken van mobiliteitsplannen en –acties voor bedrijven en bedrijventerreinen zoals de FOD Justitie in Brussel of GlaxoSmithKline in Waver en tal van andere bedrijven en bedrijvenzones. Daarnaast specialiseerde hij zich in recreatief verkeer, een tot dan toe grotendeels onontgonnen terrein. 

Sinds 2013 is hij zaakvoerder van Scelta Mobility. Scelta Mobility kende een snelle organische groei door een duidelijke profilering en een vernieuwende aanpak. Daarnaast was en is Bart Busschaert als mobiliteitsexpert betrokken bij opleidingen over verkeer en mobiliteit voor zeer diverse doelgroepen van asielzoekers over vakbonden tot professionals uit de mobiliteitswereld en studieopdrachten voor Toerisme Vlaanderen, steden en gemeenten en diverse overheden. Hij publiceert regelmatig artikels in de Verkeersspecialist (Kluwer) en hij is als bestuurder verbonden aan Fiets&Werk vzw.

Neem contact op met Bart.

 
 

Nicolas Dewulf (master in de geografie/master in de politieke wetenschappen)

Nicolas Dewulf behaalde in 2012 een Master in de Geografie aan de UGent. Daarop behaalde hij in 2014 een Master in de Politieke Wetenschappen. Na zijn studies werkte hij een jaar als doctoraatsonderzoeker in de geografie en de ruimtelijke planning aan de UGent en de Vrije Universiteit Brussel. Hij onderzocht de relatie tussen wonen en werken in de Brusselse metropolitane regio.

In 2016 was Nicolas een jaar werkzaam als studiemedewerker mobiliteit en ruimtelijke ordening bij de studiedienst van Groen, waar hij verantwoordelijk was voor dossiers rond onder meer verkeersveiligheid en de toekomst van de Brusselse Ring. Hij combineerde dit met het geven van workshops rond klimaatverandering en mobiliteit in de derde graad van Vlaamse middelbare scholen. Van 2017 tot begin 2018 ten slotte, was Nicolas actief bij studiebureau MINT. Hier stelde hij diverse mobiliteitstoetsen en MOBER’s op voor particuliere en bedrijfsontwikkelingen in heel Vlaanderen. 

In april 2018 begon Nicolas bij Scelta Mobility aan een nieuwe uitdaging. Hij put hierbij kennis en ervaring uit zowel academische, politieke als bedrijfsachtergrond, in functie van het zoeken naar diverse mobiliteitsoplossingen.

Neem contact op met Nicolas.

Tom Maertens (Licentiaat in de computerwetenschappen, doctor in de ingenieurswetenschappen en verkeerskundige)

Tom Maertens studeerde in 2003 af als Licentiaat in de Informatica aan de UGent. Na zijn studies kreeg hij de kans om aan de UGent onderzoek te verrichten in het domein ‘wachtlijntheorie'. Zijn voorgestelde modellen, die voortvloeiden uit telecommunicatietoepassingen, werden in 2009 beloond met een Doctoraat in de Ingenieurswetenschappen. 

In zijn postdoctorale periode raakte hij steeds meer geinteresseerd in mobiliteit. Via een opleiding Verkeerskunde maakte hij kennis met verschillende, uiteenlopende mobiliteitsaspecten en –problemen. Aan de UGent begeleidde hij een aantal masterproeven rond autodelen en tovergroen. Van februari tot eind 2018 was hij werkzaam bij het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IDM), een onderzoeksconsortium binnen de UGent. Zijn voornaamste taak bij IDM was het opzetten en ondersteunen van multidisciplinaire onderzoeksprojecten. 

Naast zijn loopbaan aan de UGent heeft Tom in een aantal Meetjeslandse buurten meegewerkt aan de oprichting van zogenaamde buurtpunten. Tijdens deze projecten begeleidde hij participatietrajecten en verdiepte hij zich in duurzame mobiliteit op het platteland. 

Neem contact op met Tom.

Karine Moerman (Bedrijfsorganisatie & projectondersteuning)

Karine begon haar loopbaan in 1995 als stagiaire bij Volvo Car Gent op de Personeelsdienst. Van 1996 tot midden 1999 werkte zij bij Kawasaki Engines Europe. Alle administratie van boekhouding tot beheer van scheepsdocumenten behoorde tot haar verantwoordelijkheid. Na de verhuis van het kantoor naar Nederland, kon zij aan de slag bij De Paepe Afbraakwerken.  Hier verzorgde zij de werfopvolging van offerte tot facturatie.

In november 2006 gaat Karine werken bij Securex. Eerst op de dienst facturatie en credit control bij de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming.  Nadien als klantenbeheerder van het Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen. Hier raakt zij ook vertrouwd met sociale wetgeving.

Karine focust zich bij Scelta Mobility op een aantal bedrijfsorganisatorische taken en werkt mee aan een aantal projecten.

Neem contact op met Karine. 

 
 

Dieter Snauwaert (Communicatie- en fietsexpert)

Dieter behaalde in 2000 een bachelordiploma communicatie. Vier jaar later ontdekte hij de voordelen van fietsen naar het werk in Amsterdam. Bij zijn terugkeer in Gent zocht hij een werkgever op fietsafstand. Op zoek naar een job met meer maatschappelijke meerwaarde kon hij in 2010 aan de slag als project manager van Bike to Work bij de Fietsersbond. Hier hielp hij werkgevers het potentieel van de fiets voor hun onderneming ontdekken via advies, gamificatie en rapportage. Door vragen van werkgevers en werknemers te bundelen is hij erin geslaagd om het Bike to Work platform verder uit te bouwen.  Ook via verschillende, ruimere initiatieven kon hij fietsen naar het werk een duwtje in de rug geven.

In 2012 lanceerde hij samen met de universiteit Gent de Rate Your Ride app die fietsers toeliet om hun woon-werkroute te beoordelen. 2013 was het jaar waarin de ambtenarenkorpsen van Aalst en Kortrijk zoveel mogelijk ritten bijeen fietsten in de City Cycle Challenge. In 2014 zette hij samen met Gezond Leven een 7-stappenplan naar een fietsbeleid voor werkgevers op. In 2016 stond hij mee aan de wieg van Bikeform.be, het door het Vlaams Instituut voor Mobiliteit opgezette platform waar werkgevers informatie over bedrijfsfietsen vinden.

Neem contact op met Dieter.

 
 

Kenzo Van Wynsberghe (master in de mobiliteitswetenschappen)

Kenzo begon in 2015 aan zijn opleiding in de verkeerskunde. Gedurende zijn opleiding, deed hij ervaring op in de vorm van praktijkopdrachten, stage en vakantiejobs. Als bachelorstudent voerde Kenzo case studies uit voor de gemeenten Halen, Kortessem en Borgloon. Gedurende zijn opleiding analyseerde hij ook nog de stadsontwikkeling in relatie met mobiliteit in Oostende, het stadsnet van De Lijn in Hasselt en het succes van de verkeersplanning in Kopenhagen. 

In het kader van zijn masterthesis onderzocht hij de succesfactoren van deelmobiliteit op lokaal niveau. Eerder werkte hij voor zijn bachelorproef en stage ook al aan rapporten over de doorstromingseffecten van de Roskambruggen in Brugge en de mogelijkheden van ANPR-camera’s in stedelijk mobiliteitsbeleid. 

Om meer praktijkervaring op te doen, koos Kenzo sinds 2017 voor vakantiejobs bij studiebureaus in verkeer en mobiliteit. Gedurende deze periode, werkte hij mee aan talloze mobiliteitstudies en -projecten. Hij werkte mee aan mobiliteitseffectenrapporten, mobiliteitsplannen en -studies en bouwde er zijn expertise in stedelijke mobiliteitseffecten verder uit. 

Neem contact op met Kenzo.

 
 

Toon Verheyden (master in de politieke wetenschappen/master in de algemene economie)

Toon behaalde in 2015 een master in de politieke wetenschappen aan de UGent. In 2018 behaalde hij een master in de algemene economie. Bij Scelta Mobility heeft Toon al een lange staat van dienst. Sinds 2013 werkt hij als student mee aan tal van projecten en breidden zijn verantwoordelijkheden en engagement stelselmatig uit. 

Toon specialiseerde zich in tijdelijke verkeersituaties zoals evenementen in de brede zin van het woord. Digitale tools zoals navigatielinks en Waze kennen voor hem weinig geheimen. Daarnaast werkt Toon mee aan andere projecten zoals bedrijfsvervoersplannen, Mobers en overheidsopdrachten.

Neem contact op met Toon.

 
 

Frederik Vervaecke (licentiaat in de natuurkunde/doctor in de wetenschappen)

Frederik Vervaecke behaalde zijn doctoraat in de wetenschappen in 2005 aan de KULeuven. Van 2005 tot 2008 werkte hij als onderzoeker aan het “Onderzoekscentrum voor de Wegenbouw” in Sterrebeek. In 2009 vervolgde hij zijn carrière bij Bekaert respectievelijk als projectmanager, teamleader new business development, als product en process development manager en market manager road reinforcement.

Sinds 2008 werkt Frederik als freelancemedewerker mee aan diverse mobiliteitsprojecten. Frederik stond als vennoot mee aan de wieg van Scelta Mobility als zakelijk partner. Frederik werkt, voornamelijk achter de schermen, mee aan tal van mobiliteitsprojecten.  

Frederik heeft een sterke achtergrond in projectmanagement. In zijn functie als verantwoordelijke voor de groep “New business development” vulde hij zijn projectkennis aan met een gedegen kennis van het opstellen en evalueren van businessmodellen en marktstrategieën. Deze kennis kon hij verder verfijnen als markt manager.  Naast de harde managementkant heeft hij ook ervaring met personeelsmanagement zowel vanuit zijn functies bij het OCW als bij Bekaert. 

Neem contact op met Frederik.

Word jij onze nieuwe collega?

Word jij onze nieuwe collega?

Scelta Mobility is een groeiend mobiliteitsbedrijf. We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega's. Op onze vacaturepagina vind je een overzicht van onze actuele vacatures. Niet gevonden wat je zocht, maar toch interesse om bij ons te komen werken? Aarzel dan niet om Bart Busschaert te contacteren om de mogelijkheden te bespreken.