Het Daydream Festival in Lommel is traditioneel een van de eerste festivals in het nieuwe festivalseizoen. De voorbije jaren groeide het aantal bezoekers. Door het gebrek aan openbaar vervoer en de jonge leeftijd van het publiek, is de Kiss & Ridezone enorm populair. Er worden meer dan 1600 voertuigen per dag geteld die bezoekers komen afzetten en ophalen. De belangrijkste aanpassingen in het mobiliteitsplan waren er dan ook op gericht om het verkeer van en naar de Kiss & Ride tijdens de uitstroom vlotter te laten verlopen.

Om de drukte van het Kiss & Ride terrein te halen werd op verschillende vlakken ingegrepen. Enerzijds kregen de meer dan 100 autocars een aparte zone toegewezen waar bezoekers veilig kunnen in- en uitstappen. Verder zorgde een tweede uitrit aan het Kiss & Ride terrein ervoor dat het vertrekkend verkeer beter gespreid werd. Ten slotte werd ook de organisatie van de crewparking aangepast.

Ook op het vlak van van signalisatie en communicatie werd er gesleuteld. Zo zorgde de inzet van een aantal tekstkarren op strategische locaties ervoor dat bezoekers sneller hun bestemming bereikten of zich in de juiste zone opstelden op het gigantische Kiss & Rideterrein. Wie in de loop van de dag bezoekers kwam afzetten, kreeg een flyer met informatie over het ophalen. Daarin werden ze onder meer opgeroepen om tijdig aanwezig te zijn na het festival, zodat ze minder hinder zouden ondervinden van het vertrekkende verkeer.

De combinatie van al deze maatregelen werden door de verschillende partners (organisatie, politie, bezoekers…) positief ontvangen en zorgde ook op het terrein voor een vlottere verkeersafwikkeling. 

Abonneer op onze nieuwsbrief

We houden u enkele keren per jaar op de hoogte van onze updates en ons aanbod. U kunt op elk moment opnieuw uitschrijven.