Mobiliteit en ruimte zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als we meer duurzame mobiliteit willen, dan spelen ook de ruimte en de organisatie daarvan een cruciale rol. Zo kan openbaar vervoer pas optimaal functioneren als er ook een kritische massa kan bereikt worden of heeft fietsinfrastructuur geen zin als er geen bestemmingen binnen fietsafstand liggen. 

Scelta Mobility werkte mee aan het ontwerpend onderzoek “Gent, transitie in mobiliteit en ruimte” van LABO RUIMTE. Samen met Tractebel, 51N4E, Granstudio en VUB-Cosmopolis bekeken we hoe in een stadsregio een grote samenhang gestimuleerd kan worden tussen ontwikkelingen in mobiliteit en de transformatie van de bebouwde omgeving. Het eindrapport dat alle resultaten van het ontwerpend onderzoek bundelt, verkent wat polycentriciteit en combimobiliteit kunnen beteken voor een stadsregio als Gent. Verder werden er een aantal scenario’s ontwikkeld voor een betere samenhang tussen ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit in de toekomst. De lessen die daaruit getrokken worden, zijn niet enkel van toepassing voor de Gentse regio, maar ook relevant voor andere vervoerregio’s. 

Het eindrapport is online beschikbaar en kan gedownload worden op de website van Team Vlaams Bouwmeester of via deze link.

 
 
 
 

Abonneer op onze nieuwsbrief

We houden u enkele keren per jaar op de hoogte van onze updates en ons aanbod. U kunt op elk moment opnieuw uitschrijven.