De medewerking van Scelta Mobility aan de organisatie van vaccinatiecentra kwam al heel vroeg tot stand. Voor verschillende steden en gemeenten gaven we advies of werkten we een mobiliteitsaanpak op maat uit. In Antwerpen waren we betrokken bij de grote centrale vaccinatiecentra op Spoor Oost, Kinepolis en Antwerp Expo maar ook bij de kleinere locaties in Stabroek, Schoten, Wommelgem en op Linkeroever. Sinds de start van de vaccinatiecampagnes werden er in Antwerpen al meer dan 1 miljoen vaccins toegediend. Het dagrecord staat er op 23.000 vaccins op een dag, een record dat zelfs de internationale pers haalde. Bij dergelijke aantallen is een vlotte aankomst en vertrek van de bezoekers van cruciaal belang. Van zodra de aanvoer stilvalt of het vertrek stropt, stokt ook het vaccinatieproces. 

Het mobiliteitsplan en de snelheid waarmee bezoekers konden aan- en afgevoerd worden bepaalden in grote mate ook de snelheid waarmee er gevaccineerd kon worden. De vaccinatiesnelheid moest rekening houden met het aantal beschikbare parkeerplaatsen, maar ook de capaciteit van het openbaar vervoer, de fietsenstallingen en de wegcapaciteit.

De maximale vaccinatiesnelheid werd bepaald aan de hand van drie parameters: het aantal beschikbare autoparkeerplaatsen, de doorlooptijd (de tijd tussen het moment dat de bezoeker op de site van het vaccinatiecentrum aankomt en het moment dat de bezoeker de site verlaat) en de modal split (de verdeling van de verplaatsingen over de vervoermiddelen).  

Gezien het om een nieuw soort locatie ging, was het belangrijk om zo veel mogelijk mobiliteitsdata te verzamelen op de verschillende locaties. Zo werd op alle locaties aan een representatief aantal bezoekers gevraagd met welk vervoermiddel ze de verplaatsing naar het vaccinatiecentrum gemaakt hadden. Een doorgedreven analyse van de verzamelde gegevens leverde naast betere en meer nauwkeurige voorspellingen ook een aantal interessante conclusies op. Conclusies die ook van belang kunnen zijn voor andere locaties zoals supermarkten, evenementen, sportstadions enz.

1. Hoe minder autogebruik, hoe meer prikken

Een gevarieerde modal split met een goede verdeling van de bezoekers over de verschillende modi zorgt ervoor dat de maximumcapaciteit van het vaccinatiecentrum aanzienlijk toeneemt. Het aandeel auto’s in de modal split is omgekeerd evenredig aan de vaccinatiecapaciteit. Hoe meer mensen zich met de auto verplaatsen, hoe lager de maximumcapaciteit van het vaccineren en hoe meer ruimte en voorzieningen er nodig zijn om de bezoekers te onthalen (parkings, parkingstewards ed). 

2. De locatie bepaalt de modal split

De locatie van het vaccinatiecentrum is bepalend voor de modal split van de bezoekers. Een vaccinatiecentrum op een uitgesproken autolocatie zoals Metropolis of de centra van Stabroek of Schoten die aan een gewestweg liggen hebben een significant hoger aandeel auto’s in de modal split dan de vaccinatiecentra die centraal in een woonkern liggen of goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer zoals Antwerp Expo of Wommelgem en Linkeroever. 

3. Duidelijke communicatie heeft impact

Coördinator Dr. Jan Stroobants en ook de Antwerpse schepen van gezondheid Els Van Doesburg deden een oproep om met de fiets of met het openbaar vervoer naar het vaccinatiecentrum te komen. Dit weerspiegelde zich ook in de modal split. 

Uiteraard blijven we ook tijdens deze herfstcampagne data verzamelen en kunnen we op die manier ook het resultaat meten van nieuwe maatregelen. Meer nieuws hierover volgt ongetwijfeld nog.

Abonneer op onze nieuwsbrief

We houden u enkele keren per jaar op de hoogte van onze updates en ons aanbod. U kunt op elk moment opnieuw uitschrijven.