De bedrijvenzone Plassendale ligt in de achterhaven van Oostende met een vlotte ontsluiting via de zee en via de E40 richting het binnenland. De bedrijvenzone is sinds 1998 in ontwikkeling en trekt door de ligging vooral transport-, constructie- en productiebedrijven aan. 2.500 medewerkers zijn er vandaag aan de slag in 130 ondernemingen. De Universiteit Gent wil het “Ostend Science Park”, een onderzoeks- en innovatiecluster, verder uitbreiden de komende jaren. Dat zal voor een personeelstoename van ongeveer 3.000 werknemers zorgen. 

Om te anticiperen op deze groei en een vlotte bereikbaarheid te garanderen in de toekomst werd een mobiliteitsaudit opgesteld voor de bedrijvenzone. Naast de audit werden ook maatregelen voorgesteld op maat van Plassendale. 

Bedrijven actief betrekken bij de mobiliteitsaanpak

De verschillende werkgevers werden bij de start van het project geïnformeerd tijdens een infomoment om hen te motiveren om deel te nemen aan dit onderzoek. In een persoonlijk interview met de bedrijven werd gepolst naar knelpunten, maatregelen en mogelijkheden. Op die manier verzamelden we informatie over ruim 60% van de huidige populatie van werknemers van het bedrijventerrein. Dit onderzoek kan dan ook als representatief beschouwd worden voor de volledige zone.

Beoordeling mobiliteit 

De huidige en de toekomstige bereikbaarheid van de site werden in kaart gebracht. De modal split van de onderzochte populatie leunt wat autogebruik in het woon-werkverkeer betreft dicht aan bij het Vlaams gemiddelde van 65%. Het gebruik van fiets daarentegen is met ruim 20%, hoger dan het Vlaams gemiddelde. Deze modal splits is te verklaren door de typische autolocatie van de zone en het beperkte aanbod aan openbaar vervoer waardoor fiets en auto de logische keuzes zijn voor woon-werkverplaatsingen. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is fiets hier ook populair voor ploegwerkers. Daarnaast organiseren een aantal bedrijven nu al eigen collectief vervoer voor hun werknemers waardoor het aantal autoverplaatsingen gereduceerd wordt. De analyse toonde een groot restpotentieel voor zowel fiets als mogelijk collectief vervoer. 

Sterke partners

Tijdens een afsluitende sessie met de bedrijven werden niet enkel de resultaten toegelicht maar werd er ook veel aandacht besteed aan best practices en aan mogelijke overkoepelende maatregelen voor het hele bedrijventerrein. Als concreet resultaat zal het Economisch Huis van Oostende een werkgroep mobiliteit oprichten om de belangen te behartigen van de verschillende bedrijven. In deze werkgroep zal er ook ruimte zijn om te experimenteren met collectief vervoer in samenwerking met verschillende bedrijven, maar ook met de Havenbus en de vervoerregio. Daarnaast heeft de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Plassendale uitgekozen om uit te bouwen als bedrijventerrein van de toekomst met onder andere groene energie en een transitie naar duurzame mobiliteit.

Abonneer op onze nieuwsbrief

We houden u enkele keren per jaar op de hoogte van onze updates en ons aanbod. U kunt op elk moment opnieuw uitschrijven.