Leesduur: 2 minuten

08 februari 2017

Een nieuwe supermarkt, een nieuw bedrijfsgebouw, een woonwijk of een nieuw hotel,… het zijn maar enkele voorbeelden van bouwprojecten met een mogelijke impact op het verkeer en de mobiliteit eromheen. Nieuwe ontwikkelingen brengen vaak ook nieuwe verkeersstromen op gang. Daarom wordt voor een aantal projecten een MOBER (MOBiliteitsplan EffectenRapport) of een mobiliteitstoets gevraagd. Scelta Mobility werkt vaak mee aan zeer diverse mobiliteitsstudies, van woonwijken tot bedrijven of hotels. 

In 2009 besliste de Vlaamse Regering dat een mobiliteitstoetsing verplicht is voor bepaalde aanzienlijke projecten die niet onderworpen zijn aan de milieueffectenrapportage (MER). De mobiliteitstoetsing wordt uitgewerkt aan de hand van een MOBER of mobiliteitstoets. Voor beide studies zijn er een aantal grenswaarden bepaald. 

Een mobiliteitseffectenrapport of kortweg MOBER wordt opgesteld wanneer:

  • een wooncomplex meer dan 250 woongelegen bevat;
  • een kantoor-of handelsruimte ten minste 7500 m² bruto vloeroppervlakte heeft;
  • een gebouw voor de vestiging van industrie of KMO ten minste 15.000m² bruto vloeroppvervlakte bevat;
  • er meer dan 200 parkeerplaatsen worden aangelegd

In dergelijke MOBER’s wordt de omgeving van het project geanalyseerd op basis van bereikbaarheid en wordt er een berekening gemaakt van de toekomstige verkeersstromen op basis van kencijfers of gegevens van de opdrachtgever. Nadien worden beide gegevens aan elkaar afgetoetst en worden de gevolgen van het project op de mobiliteit in de omgeving onderzocht. De studie zal uiteraard een andere uitkomst hebben wanneer een kantoorgebouw naast een treinstation gebouwd wordt dan het gebouw gevestigd zal zijn naast de uitrit van een snelweg. 

In een aantal gevallen kan een gemeente ook de bouwheer verplichten om een mobiliteitstoets op te stellen, een light MOBER zeg maar. Een mobiliteitstoets kan gevraagd worden indien de grenswaarden van 100 woningen, 50 parkeerplaatsen of 750 tot 8.000 m² bedrijvigheid (afhankelijk van de aard) overschreden wordt.

Wenst u meer informatie over MOBER's of mobiliteitsoplossingen voor bouwprojecten ? Aarzel dan niet om Scelta Mobility vrijblijvend te contacteren via bart@sceltamobility.be. We lichten graag onze mobiliteitsaanpak toe en staan klaar met begeleiding en advies.

Abonneer op onze nieuwsbrief

We houden u enkele keren per jaar op de hoogte van onze updates en ons aanbod. U kunt op elk moment opnieuw uitschrijven.