Frunpark is een winkelcomplex gelegen aan het kruispunt van Oosterzelesteenweg (N42) en de Brusselsesteenweg (N9) in Wetteren. Net zoals veel van deze complexen in België is dit een typische autolocatie met een grote verkeers- en parkeerdruk tijdens weekends. In het kader van een uitbreiding van het park werd een nieuw circulatieplan ingevoerd om zowel de doorstroming op de openbare weg als deze op de eigen parking te verbeteren. 

Scelta Mobility deed hiervoor een audit op een piekmoment om de problematiek zo goed mogelijk in kaart te brengen. Aan de hand van tellingen en observaties tijdens piekmomenten, maken we een analyse van de situatie. Er werden diverse scenario’s voorgesteld waarbij onder andere het aantal in- en uitritten beperkt werd en een aantal verplichte rijrichtingen werden voorgesteld. Na overleg met de uitbater van het park werd een voorkeurscenario uitgekozen. Dit voorkeurscenario werd verder uitgewerkt in een proefopzet met duidelijke communicatie in de winkels, tijdelijke signalisatie in en rond de parking en de inzet van parkingstewards om de verandering te begeleiden. Dit proeftraject van 3 weken vond plaats tijdens de drukke eindejaarsperiode. Tijdens een evaluatie met de diverse stakeholders, de uitbater, de winkeliers en de bezoekers werd de tijdelijke situatie positief beoordeeld. Het circulatieplan werd definitief ingevoerd en we gaven bijkomend advies over aanpassingen aan de infrastructuur om de leesbaarheid en de verkeersveiligheid te verhogen. 

Abonneer op onze nieuwsbrief

We houden u enkele keren per jaar op de hoogte van onze updates en ons aanbod. U kunt op elk moment opnieuw uitschrijven.