Samen met Mobiel 21 gaat Scelta Mobility voor de Gemeente Pelt op zoek naar ingrepen die de leefbaarheid van de wijken en kernen in de gemeente kunnen verhogen en waarmee we meer ruimte kunnen creëren voor fietsers en voetgangers. In 2022 kwamen de eerste wijken aan de beurt: Overpelt-Fabriek, Sint-Huibrechts-Lille en de kernen van Overpelt en Neerpelt. De overige kernen volgen in 2023. 

In eerste instantie konden de inwoners input geven over gevaarlijke punten of knelpunten voor fietsers en voetgangers in hun wijk of op hun veelgebruikte trajecten. Met die input zijn we aan de slag gegaan. Tijdens een terreinbezoek werden bijkomende gegevens verzameld en aan de hand daarvan werd voor een aantal punten een voorstel tot aanpassing geformuleerd. Uiteraard waren er daarbij een aantal beperkingen. De aanpassingen kunnen enkel gebeuren op gemeentewegen en de aanpassing moet kunnen uitgetest worden in een proefopstelling. Grote infrastructuurwerken zijn dus niet aan de orde.

Tijdens een co-creatiesessie in de wijk konden de bewoners de voorgestelde aanpassingen beoordelen en wijzigen. Aan het einde van de avond werden de voorstellen waarover er een consensus bereikt was, gebundeld in een finaal voorstel. Dit voorstel werd vervolgens voorgelegd aan de stuurgroep (schepenen, mobiliteitsambtenaar en dienst openbare werken). Tijdens dat overleg werd de knoop doorgehakt voor de proefopstellingen. Een aantal andere suggesties konden geïntegreerd worden in lopende projecten of bestaande plannen. 

De proefopstellingen en metingen staan gepland in het voorjaar van 2023. We zijn benieuwd naar de resultaten en zullen die samen met de inwoners evalueren. Maar een ding is zeker: aan draagvlak is er geen gebrek in Pelt. Vaak waren de aanpassingen van de inwoners tijdens de co-creatiesessies veel verregaander dan wat voorgesteld werd. 

Van de co-creatiesessie in Neerpelt maakte de VRT een reportage. Die vindt u hier

Abonneer op onze nieuwsbrief

We houden u enkele keren per jaar op de hoogte van onze updates en ons aanbod. U kunt op elk moment opnieuw uitschrijven.