Blijdorp

Blijdorp VZW biedt een waaier aan voorzieningen en diensten voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke en eventueel bijkomende sensorische, motorische of emotionele beperking in de regio Dendermonde. Voor de dagondersteuning maakt het vervoer naar en vanuit het dagcentrum deel uit van het dienstenaanbod.

Met de invoering van de persoonsvolgende financiering zal de reële kostprijs moeten doorgerekend worden aan de gebruikers, wat een sterke stijging zou betekenen van de vervoerskost voor de gebruikers. Scelta Mobility ging samen met Blijdorp aan de slag om het huidige vervoersysteem te evalueren en te kijken waar optimalisatie mogelijk is. Blijdorp moet voor iedereen bereikbaar blijven, maar georganiseerd vervoer is niet altijd de beste (of de enige mogelijke) oplossing. 

Onze aanpak

Bij de start werd een mobiliteitswerkgroep samengesteld met vertegenwoordigers van het personeel, de directie, de busbegeleiders en de ouders. Deze werkgroep werd nauw betrokken bij het verloop van de studie. Ze gaven input en konden op elk moment bijsturen of de juiste klemtonen leggen. De samenwerking met de mobiliteitswerkgroep zorgde er ook voor dat alle stakeholders nauw betrokken waren bij de studie en dat het draagvlak voor een nieuwe aanpak tijd kreeg om te groeien. 

Samen met de werkgroep gingen we op zoek naar de basisvoorwaarden waaraan het vervoer of de verplaatsing naar Blijdorp moet voldoen. We inventariseerden daarnaast ook de mogelijkheden om Blijdorp te bereiken. Die criteria bepalen het kader waarbinnen we oplossingen kunnen zoeken. Verder gingen we ook aan de slag met de bestaande busroutes en de woonplaatsen van de gasten. Die analyse toonde aan dat er nog wel ruimte was voor rationalisatie.

Het resultaat

De input van de mobiliteitswerkgroep en de mobiliteitsanalyse vormden de basis voor het uitwerken van een maatregelenpakket en actieplan op maat waarmee Blijdorp op korte termijn aan de slag kon. Het nieuwe vervoersaanbod was ruim en gevarieerd. Busvervoer heeft daarin nog altijd een plaats, maar wordt minder een evidentie. We hielden rekening met de beperkingen van elk van de gebruikers, maar wilden hen, hun ouders en de begeleiders ook aanspreken op hun mogelijkheden en kunnen. Op die manier blijft Blijdorp voor iedereen bereikbaar, worden de kosten voor het vervoer beperkt, de reisweg en de reistijd korter en verbetert het comfort voor de gebruikers.

Abonneer op onze nieuwsbrief

We houden u enkele keren per jaar op de hoogte van onze updates en ons aanbod. U kunt op elk moment opnieuw uitschrijven.