De nieuwe gemeenteraadsleden in Oostkamp gaan in 2019 aan de slag met de resultaten van het participatietraject rond duurzame mobiliteit en leefbaarheid dat Scelta Mobility in de loop van 2018 begeleidde. Begin 2019 maakten we hen wegwijs in de resultaten van dit traject. Op 17 januari hebben we het actieplan voorgesteld tijdens een presentatie. De raadsleden kregen na afloop de kans om vragen te stellen. 

Op 21 februari volgde een eerste workshop. Tijdens deze workshop wilden we peilen naar de klemtonen die de gemeenteraadsleden wilden leggen. Via een online votingsysteem konden ze achtereenvolgens hun quick wins (korte termijn) en de prioriteiten voor deze legislatuur (middellange termijn) opgeven. Bij de tweede vraag werden ook de budgetten verdeeld. Met virtuele munten konden de raadsleden hun budget spenderen aan de shortlist van prioritaire maatregelen voor deze legislatuur. Tijdens een derde vragenronde werden de partners geïnventariseerd die nodig zijn om de maatregelen te realiseren die de Oostkampenaren belangrijk vinden. Tot slot konden de raadsleden hun ideeën over de voorbeeldfunctie van de gemeente kwijt op een digitaal prikbord met voorstellen. 

Tijdens een derde werksessie op 18 maart konden de deelnemers aan 6 werktafels hun creativiteit en ideeën uitwisselen. Per werktafel of “mobiliteitstafel” werd ingegaan op 1 van de 6 thema’s die tijdens de eerste workshop de hoogste prioriteit gekregen hadden. Aan de hand van 4 concrete vragen werkten de deelnemers het thema verder uit. Na 15 à 20 minuten werd telkens doorgeschoven naar een andere tafel en een ander thema en kon de volgende groep verder werken op de ideeën van de eerste groep. Het was niet de bedoeling om thema’s opnieuw in vraag te stellen of te wijzigen, wel om concrete invulling te geven aan de resultaten van het participatietraject en deze ook op te nemen in de meerjarenplanning van de gemeente. 

Door de grote diversiteit aan werkvormen kon iedereen aan bod komen. Het digitale platform dat we gebruikten zorgde ervoor dat we met elke individuele stem rekening konden houden. Er werden boeiende inhoudelijke discussies gevoerd tijdens de laatste interactieve sessie. In kleine deelgroepjes, die arbitrair samengesteld werden konden deelnemers hun ideeën de vrije loop laten. 

Wil je meer weten over ons aanbod aan workshops of participatietrajecten over mobiliteitsthema’s? Of wil je een aanbod op maat voor jouw gemeente of organisatie? Neem contact met ons op, dan bekijken we samen de mogelijkheden.

Abonneer op onze nieuwsbrief

We houden u enkele keren per jaar op de hoogte van onze updates en ons aanbod. U kunt op elk moment opnieuw uitschrijven.