Het nieuwe schooljaar werd bij veel kinderen en leerkrachten warm onthaald. De versoepelde coronamaatregelen deden velen nostalgisch terugdenken aan hoe het vroeger was. “Een nieuwe bladzijde” en “terug normaal”, lieten veel personeelsleden uit het onderwijs optekenen. 

Bij het begin van een nieuw schooljaar, blijkt een oud zeer helaas niet mee te versoepelen. Verkeersinstituut VIAS berekende op basis van cijfers in 2020, dat dagelijks 12 kinderen betrokken zijn bij een ongeval. De menselijke factor is daarbij de meest voorkomende oorzaak. 

Gelaagde aanpak

Een doorlichting van de schoolomgeving of een schoolvervoerplan bevat advies op maat van de school, rekening houdend met de locatie, het aantal leerlingen, het onderwijstype, de herkomst van de leerlingen, het personeel, de voorgeschiedenis... We nemen de dagelijkse schoolomgeving bij het begin en/of het einde van de schooldag als uitgangspunt om met een objectieve blik na te gaan welke aspecten voor verbetering vatbaar zijn. We werken een maatregelenpakket op maat uit voor uw school en detecteren daarbij ook de verschillende actoren die noodzakelijk zijn om die maatregelen te realiseren: de wegbeheerder, de politie, maar ook de school zelf, de ouders en de leerlingen. Mobiliteit is gedrag, en daar zijn we samen verantwoordelijk voor. 

Een samenspel van maatregelen

Het resultaat van die intense oefening is een schoolvervoerplan of een plan voor een veiligere schoolomgeving met diverse maatregelen. We maken een onderscheid tussen quick wins en ingrepen op langere termijn, maar kijken ook naar de uitvoeringskosten, de mogelijke uitvoerders, externe partners, de doelgroep & het samenspel tussen de verschillende maatregelen. Een goed evenwicht vinden tussen infrastructuur, verkeersmaatregelen – die vaak technisch zijn – en mobiliteitsmaatregelen – waarbij het gedrag centraal staat – is daarbij cruciaal. 

Meer info?

Neem vrijblijvend contact met ons op, of plan een persoonlijk gesprek met onze experts via info@sceltamobility.be. Aan de hand van een persoonlijk gesprek, een plaatsbezoek en concrete schoolgegevens, werken we een aanpak op maat uit. 

Abonneer op onze nieuwsbrief

We houden u enkele keren per jaar op de hoogte van onze updates en ons aanbod. U kunt op elk moment opnieuw uitschrijven.