In Sint-Gillis-Waas krijgt de Sint-Niklaasstraat, een belangrijke verbindingsweg met Sint-Niklaas, over een lengte van bijna 2,5 kilometer een volledige opknapbeurt, zowel onder als boven de grond. Het resultaat zal zijn dat voetgangers, fietsers en automobilisten een beter uitgeruste weg krijgen. Maar voor het zover is, moet er nog heel wat gebeuren. Werken aan de weg betekent vaak ook hinder voor omwonenden, passanten en omliggende bestemmingen. Bewoners kunnen hun woning moeilijker bereiken, handelszaken zijn voor hun klanten en leveranciers minder bereikbaar, voetgangers, fietsers en automobilisten moeten op een veilige en zo vlot mogelijke manier langs de werken geleid worden, in omliggende straten duikt sluipverkeer op, … 

Verdeelde belangen

Scelta Mobility ondersteunt de gemeente Sint-Gillis-Waas om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Al is dat niet altijd even eenvoudig. Weggebruikers, handelaars en bewoners hebben soms tegenstrijdige belangen. Fietsers en automobilisten willen zo snel mogelijk op hun bestemming geraken, busreizigers willen zonder vertraging in het station of op hun bestemming aankomen, bewoners willen zo weinig mogelijk verkeersoverlast en handelaars willen dat hun handelszaak zo vlot mogelijk bereikbaar is. En last but not least is ook de veiligheid van de arbeiders en het vlotte verloop van de werken belangrijk. We werken voor de gemeente een minder hinderaanpak uit en proberen daarbij een goede balans te vinden tussen al die belangen.

Bij de minder hinderaanpak is een goede voorbereiding cruciaal. Samen met de gemeente en in overleg met de betrokken buurgemeenten werden de meest geschikte omleidingsroutes uitgestippeld, proberen we te anticiperen op sluipverkeer en bereiden we de communicatie rond de werken voor. Daarbij bieden we communicatie op maat van elke doelgroep aan: bewoners, handelaars en de fiets-, bus- en autopendelaars hebben immers andere vragen en noden. Wanneer de verkeerssituatie wijzigt gaan we op pad om de betrokken handelaars te bezoeken om hen de nodige informatie te geven. En we gaan in overleg met buurgemeenten en met de Lijn om de impact op hun werking te bekijken. 

Een neutraal aanspreekpunt en brugfiguur

Maar zelfs met een goede voorbereiding duiken er altijd wel onverwachte problemen op. In dat geval is Scelta Mobility het aanspreekpunt waar iedereen telefonisch of per mail met vragen terecht kan. Als bereikbaarheidsadviseur hebben we een neutrale rol en bemiddelen we met het gemeentebestuur en de aannemers. We houden zorgen niet alleen voor een betere bereikbaarheid en verkeersstromen, we houden ook rekening met de technische aspecten van de werf. Vaak zit er in de fasering of de aanpak van de werken al een eerste aanzet voor ons minder hinderplan.

Onze hands-on aanpaak wordt ook hier op prijs gesteld. We hebben dagelijks contact met het gemeentebestuur, de aannemer en De Lijn, we gaan langs bij handelaars en omwonenden, we beantwoorden vragen, zoeken oplossingen voor kleine en grote probelemen, we controleren signalisatie en de omleidingsroutes en bij problemen proberen we zo snel mogelijk een oplossing uit te werken.

Abonneer op onze nieuwsbrief

We houden u enkele keren per jaar op de hoogte van onze updates en ons aanbod. U kunt op elk moment opnieuw uitschrijven.