De weg vinden in een onbekende gemeente, een contactpersoon vinden bij een nieuwe klant of voor een sollicitatie op een bedrijvensite, het juiste kantoor vinden op een universitaire campus of in een groot ziekenhuis. Het zijn ongetwijfeld gekende situaties die soms voor de nodige stress zorgen. Als bezoeker ga je in deze situaties op zoek naar informatie, herkenningspunten en houvast.

Aan de andere kant vormt een goed onthaal een belangrijke eerste indruk van het bedrijf, de gemeente, de organisatie of het festival. Voldoende parkeerplaatsen aan bieden, het bedrijfslogo duidelijk op het gebouw aanbrengen, de nodige signalisatie voorzien in de gemeente, op de campus of het festivalterrein zijn belangrijke factoren om een positieve eerste indruk te maken.

Maar wat wil de bezoeker weten? Waar moet hij heen? Hoe gaan we hem daarin begeleiden? Welke middelen gaan we daarvoor inzetten? In dit artikel doen we een poging om vanuit onze expertise als mobiliteitsbureau een aantal sleutelelementen in dit proces van wayfinding op een rijtje te zetten.

Basiselementen wayfinding

  • Het bezoekersprofiel identificeren

De bezoeker is de spilfiguur in het proces van wayfinding. Bij de identificatie van zijn profiel staan volgende vragen centraal: welke informatie heeft de bezoeker op welk moment en op welke locatie tijdens zijn bezoek nodig? Het is belangrijk om te onderzoeken wie de bezoeker is, waarom hij hier is en waar hij heen wil vanuit een bezoekersstandpunt.

  • Projectgebied afbakenen en structureren

Om een complexe situatie voor een bezoeker overzichtelijk te maken is het noodzakelijk om  structuur aan te brengen. Dit kan door grotere gehelen onder te verdelen in deelgebieden. Nog interessanter wordt het als de grenzen van deze deelgebieden op het terrein samenvallen met fysieke grenzen zoals grote wegen, parken, waterpartijen of gebouwen. Dit maakt het makkelijker voor de bezoeker om zich te oriënteren.

  • Herkomsten, bestemmingen en circulatie definiëren

Door het definiëren van herkomsten en bestemmingen kunnen routes ontstaan. Van waar komen onze bezoekers? Hoe bereiken ze de bestemming? Waar willen ze heen? Het oplijsten van de herkomsten en bestemmingen resulteert in een inventaris die het mogelijk maakt om routes te bepalen. Ook hier zijn heel wat opties mogelijk. Kiezen we voor de kortste of voor de veiligste route? Willen we de bezoeker laten kennismaken met andere bestemmingen of willen we hem zo snel mogelijk naar zijn eindbestemmig loodsen?

  •  Van gebied tot locatie

Een volgende stap is het onderzoeken van de locaties waar de bezoeker informatie nodig heeft en het bepalen van de inhoud van die informatie. Hoe verder van de eindbestemming, hoe algemener de informatie zal zijn. Op die manier kan het aantal boodschappen beperkt blijven en vergroot de leesbaarheid.

Vooral bij splitsingen en op plaatsen waar een keuze moet gemaakt worden is extra informatie noodzakelijk. Op langere trajecten kan opvolgingssignalisatie onzekerheid wegnemen. Op cruciale punten kan oriënteringsinformatie gegeven worden. Waar bevindt de bezoeker zich in het gebouw of op de site en hoe situeert zijn locatie zich tegenover de omliggende bestemmingen?

Tools en tips

Om ervoor te zorgen dat bezoekers snel de juiste weg vinden, kunnen heel wat middelen ingezet worden. Ook hier spelen de kenmerken van het doelpubliek een cruciale rol: taal, leeftijd, vertrouwdheid met de omgeving en de terminologie.

Signalisatie is de meest voor de hand liggende tool. Hierbij alvast 4 tips:

  • Zorg voor uniformiteit: gebruik steeds dezelfde pictogrammen, lettertype en kleuren. Het zal de herkenbaarheid voor de bezoeker vergroten.
  • Less is more. Vermijd te veel info op de borden. Hoe minder bestemmingen, hoe overzichtelijker.
  • Pas de signalisatie aan in functie van het doelpubliek. Signalisatie voor autoverkeer zal groter en opvallender moeten zijn dan signalisatie voor fietsers of voetgangers.
  • Soms zeggen pictogrammen meer dan woorden, bovendien zijn ze universeler en dus leesbaarder voor een groter publiek.

Kleurgebruik kan de structuur van de bestemming verduidelijken. De bestemming kan ingedeeld worden in zones die gelinkt worden aan een kleur en diezelfde kleuren kunnen gebruikt worden in de signalisatie of in lijnen op de grond. Gebruik hier wel zeker contrasterende kleuren om de leesbaarheid te optimaliseren en hou er rekening mee dat bezoekers met kleurenblindheid nood hebben aan andere herkenningspunten. Door gebruik te maken van gekleurde objecten: balonnen, vuilbakken, markeringen, lichten, totems … wordt de herkenbaarheid zelfs nog groter.

Navigatie kan een bondgenoot zijn bij wayfinding, maar is soms ook een stoorzender. De kortste route is immers niet altijd de meest wenselijke. Het is daarom van groot belang om voldoende aandacht te besteden aan onder andere het gebruik van plaatsaanduidingen in Google of het verspreiden van adresinformatie voor bezoekers. Een interessante tool voor navigatie in gebouwen of op een campus of bedrijvensite is Soleway. Via aan QR-code ontvangt de bezoeker een gedetailleerde wegbeschrijving die hem naar zijn bestemming loodst.

Communicatie wordt vaak over het hoofd gezien in het proces van wayfinding. Een bezoeker die goed voorbereid op pad gaat, zal veel sneller zijn bestemming bereiken. Welke informatie krijgt de bezoeker vooraf? En welke informatie krijgt de bezoeker vooraf niet? Waar is die te vinden en hoe wordt die aangeboden? Hoe zorgen we ervoor dat die informatie ook geraadpleegd en opgevolgd wordt?

 

Conclusie

Zorgen dat bezoekers snel en vlot de weg vinden is een kwestie van gastvrijheid en hoort bij een goed onthaal. Een bezoeker hierbij helpen, kan enkel als we weten hoe die bezoeker zich beweegt, wie hij is en wat hij komt doen. Maar ook de achtergrond van de bezoeker speelt een rol.

De bestemming wordt best zo gestructureerd mogelijk voorgesteld om de leesbaarheid van de omgeving te verhogen. Binnen deze structuur kunnen punten bepaald worden waar de bezoeker nood heeft aan informatie.

Eens het plan gemaakt is, kunnen een aantal wayfindingtools gebruikt worden om het uit te rollen. Signalisatie is uiteraard de meest voor de hand liggende. Ook kleurgebruik, navigatie en communicatie kunnen bijdragen tot de leesbaarheid van de omgeving en een betere bereikbaarheid.

Wenst u meer informatie over wayfinding en komt u graag te weten welke tools we kunnen inzetten op uw locatie? Aarzel dan niet om Scelta Mobility vrijblijvend te contacteren via info@sceltamobility.be. We lichten graag onze mobiliteitsaanpak toe en staan klaar met begeleiding en advies.

Abonneer op onze nieuwsbrief

We houden u enkele keren per jaar op de hoogte van onze updates en ons aanbod. U kunt op elk moment opnieuw uitschrijven.