Bereikbaarheidsadviseur

De Afdeling Wegen en Verkeer gaat de komende 4 jaren in zee met Scelta Mobility en Connect Communicatie voor de minderhinderwerking bij werven in West-Vlaanderen. Als bereikbaarheidsadviseur zijn we voor en tijdens de werken het eerste aanspreekpunt voor aannemers, omwonenden, bedrijven en andere betrokkenen. Dit begint bij de opmaak van duidelijke minderhinderplannen en het informeren van alle betrokkenen  over de aard, de uitvoering en de planning van de werken en de impact op de bereikbaarheid.

Ook tijdens de werken zijn we het aanspreekpunt voor meldingen, klachten of vragen. Communicatie, mobiliteit en bereikbaarheid worden op die manier op elk moment gegarandeerd.

Een sterk partnership

Onze expertise in de wegenbouw, ervaring met minder hinder en tijdelijke verkeerssituaties, ons uitgebreide netwerk en last but not least een aantal collega’s met West-Vlaamse roots en een grondige terreinkennis vormen een meerwaarde voor deze opdracht. De samenwerking met Connect Communicatie staat garant voor een stevig consortium met complementaire partners. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abonneer op onze nieuwsbrief

We houden u enkele keren per jaar op de hoogte van onze updates en ons aanbod. U kunt op elk moment opnieuw uitschrijven.