Een van de diensten die Scelta Mobility aanbiedt tijdens de uitvoering van een mobiliteitsplan is verkeersmonitoring. We gaan in realtime de verkeersstromen opvolgen en waar nodig bijsturen. Daarvoor gebruiken we een arsenaal aan hulpmiddelen. Grosso modo kunnen we in onze monitoringtools drie groepen onder-scheiden: live beelden, floating car data en ter plaatse verzamelde gegevens.

Camerabeelden kunnen aangeleverd worden door eigen camera’s (bv. gemonteerd op tekstkarren of vanuit een helikopter) of door publieke webcams zoals die van het Vlaams Verkeerscentrum.

Floating car data zijn realtime locatiegegevens van voertuigen of personen, op basis van GPS-, gsm-, of bluetoothsignalen. Die gegevens worden vervolgens op kaart weergegeven, en dit geeft een indicatie van de verkeersdrukte op de weg of de drukte op een bepaalde locatie (metrostation, treinstation, doorgang,...). Deze gegevens zijn vergelijkbaar met een aantal websites of apps die de drukte op de weg weergeven (zoals Google MapsTouring Mobilis, etc.). Het gebruik van floating car data laat ons toe de drukte tot op 50 meter nauwkeurig te monitoren. 

Last but not least, verzamelen we zelf heel wat gegevens die ons in staat stellen om de verschillende verkeersstromen (auto, voetgangers, openbaar vervoer, fietsers,...) in kaart te brengen. De mobiliteitscoördinator is hierbij een spilfiguur. Hij ontvangt informatie via diverse kanalen (eigen medewerkers, politie, verkeersinformatie, buren, sociale media,...). De mobiliteitscoördinator kan op basis van deze informatie en in samenspraak met de overige mobiliteitspartners, beslissen hoe en waar moet ingegrepen worden. Bovendien kunnen we dankzij deze tools snel inschatten of de ingrepen het beoogde effect hebben. Een correcte interpretatie van de informatie is dus onmisbaar om de juiste beslissing te kunnen maken.

Abonneer op onze nieuwsbrief

We houden u enkele keren per jaar op de hoogte van onze updates en ons aanbod. U kunt op elk moment opnieuw uitschrijven.